KATO NK5000 500 tấn

Chuyên mục: .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

KATO NK5000
Serial: #971056
Sức nâng: 500 tấn
Năm sản xuất: 1995/02
W-KL620YN, 40,558 Km, 3,849 giờ.
Cần chính: Full
Điều kiện làm việc rất tốt
Xuất xứ Nhật Bản

Liên hệ: 0906827186

IMG_2360 IMG_2359 IMG_2358 IMG_2357 IMG_2356 IMG_2355 IMG_2354 IMG_2353 IMG_2352 IMG_2351 IMG_2350 IMG_2349 IMG_2348 IMG_2347 IMG_2346 IMG_2345 IMG_2344 IMG_2343 IMG_2342 IMG_2341 IMG_2340 IMG_2339 IMG_2338 IMG_2337 (2) IMG_2336 IMG_2335 IMG_2334 IMG_2333 IMG_2332 IMG_2331 IMG_2330 IMG_2329 IMG_2328 IMG_2327 IMG_2326 IMG_2325 IMG_2324 IMG_2323 IMG_2322 IMG_2321 IMG_2320 IMG_2319 IMG_2318 IMG_2317 IMG_2316 IMG_2315 IMG_2314 IMG_2313 IMG_2312 IMG_2309 IMG_2308 IMG_2307 IMG_2306 IMG_2305 IMG_2304

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “KATO NK5000 500 tấn”

*