SUMITOMO SC800-2 80 tấn

Chuyên mục: .

Liên hệ để biết giá


Mô tả sản phẩm

 

SUMITOMO SC800-2
Serial: #SC080-1090UP
Sức nâng tối đa : 80 tấn
Năm sản xuất: 1997
Giờ đã hoạt động: 4625
Cần chính: 47.8m
Cần tháp: 44m+phụ 34m​
Điều kiện làm việc tốt
Xuất xứ Nhận Bản

Liên hệ: +84906 827 186

 

SC800-2_001 SC800-2_002 SC800-2_003 SC800-2_004 SC800-2_005 SC800-2_006 SC800-2_007 SC800-2_009 SC800-2_010 SC800-2_011 SC800-2_012 SC800-2_013 SC800-2_014 SC800-2_015 SC800-2_016 SC800-2_017 SC800-2_018 SC800-2_019 SC800-2_020 SC800-2_021 SC800-2_024 SC800-2_025 SC800-2_026 SC800-2_027 SC800-2_028 SC800-2_029 SC800-2_030 SC800-2_031 SC800-2_032 SC800-2_033 SC800-2_034 SC800-2_035 SC800-2_036 SC800-2_037 SC800-2_038 SC800-2_039 SC800-2_040 SC800-2_041 SC800-2_042 SC800-2_043 SC800-2_050 SC800-2_051 SC800-2_053 SC800-2_054 SC800-2_055 SC800-2_056 SC800-2_057 SC800-2_058 SC800-2_059 SC800-2_060 SC800-2_061 SC800-2_062 SC800-2_063 SC800-2_064 SC800-2_065

SC800-2_070

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá sản phẩm này, bạn có thể gửi đánh giá ngay bây giờ.

Hãy là người gửi ý kiến đầu tiên “SUMITOMO SC800-2 80 tấn”

*